KORKUNUN İLACI İBADET

İnsan, Allah’ın azametini,kudretini bilir öğrenirse Allah korkusu artar. Bilme öğrenme kalbte korkuya yolaçar. Allah’ın kudreti karşısında kendi zayıflığını düşünen insan daha çok ibadet yapmaya çalışır. Korkunun ilacı ibadettir. Bu da kalbin vazifesidir.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,”Evet,arif-i billah (Allah’ı tanıyan,bilen) aczden,mehafetullahtan (Allah korkusu) telezzüz (lezzet) eder. Evet havfda(korku)lezzet vardır.” demekte.
Üstad Hazretleri, Allah’ı tanıyan,bilen bir insanın Allah korkusundan lezzet aldığını söylemekte. Kalbdeki korku ile,insan Allah’ın rahmetini,keremini düşünür ve yine O’na sığınır.

Kahhar,Cebbar,Celal gibi isimlerinin kalbde meydana getirdiği korkuyu,Rahman,Rahim,Kerim gibi isimlerle sevgiye çevirir. Böylece kalb görevini ve ibadetini yapar.

”İçinizde Allah’ı en çok seven benim. Ve, O’ndan en fazla da ben korkarım.” (Hadisi şerif)

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Sözler adlı eserinde çok orijinal bir misal ile korku ve sevgiyi aklımıza ve kalbimize yerleştiriyor.

”Eğer bir yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sual edilse, “En leziz ve en tatlı haletin nedir?” Belki diyecek: “Aczimi, zaafımı anlayıp validemin tatlı tokatından korkarak yine validemin şefkatli sinesine sığındığım halettir.

Halbuki, bütün validelerin şefkatleri, ancak bir lem’a-i tecellî-i rahmettir. Onun içindir ki, kâmil insanlar, aczde ve havfullahta öyle bir lezzet bulmuşlar ki, kendi havl ve kuvvetlerinden şiddetle teberrî edip Allah’a acz ile sığınmışlar; aczi ve havfı kendilerine şefaatçi yapmışlar.”(Sözler)

Demekki, Alah’tan korkmanın neticesi O’nu sevmektir. Allah’ı sevmek ve korkmanın ölçüsü ise,dine uygun yapılan işlerdir. Sevgi dine uygun hayırlı işlerdir. Bu da Allah’ın emirlerine uymak, Rasulünün sünnetine tabi olmaktır. Allah’ın gazabından korkup, Allah’ın rahmetine sıgınmadır.

”Allah’ım, bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, Sana muhtaç oluşumuzun şuuruyla zenginleştir.Senin güç ve kudretine sığınanlardan eyle. Sana tevekkül edenlerden kıl.”(Amin)

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir