İNSAN ÖLÜMÜ NİYE UNUTUR ?

İnsanı gaflete düşüren sebebler nelerdir? Ölecegini bilen insan neden bazen ölümü unutur, veya üzerine almaz?

Bu konuda Risale-i Nur Külliyatından Lem’alar adlı eserde Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri kendi nefsi ile birlikte bize de hitabı şöyle :

”Ey gafil Said! Bil ki, galat-ı his nev’inden, gayet muvakkat dünyayı lâyemut ve daimî görüyorsun. Etrafına ve dünyaya baktığın zaman bir derece sabit ve müstemir gördüğünden, fâni nefsini de o nazarla sabit telâkki ettiğinden, yalnız kıyametin kopacağından dehşet alıyorsun. Güya kıyametin kopmasına kadar yaşayacaksın gibi, yalnız ondan korkuyorsun.

Aklını başına al. Sen ve hususî dünyan, daimî zeval ve fenâ darbesine mâruzsunuz. Senin bu galat-ı hissin ve mağlâtan şu misale benzer ki: Bir adam, elinde olan âyinesini bir hane veya bir şehre veya bir bahçeye karşı tutsa, misalî bir hane, bir şehir, bir bahçe, o âyinede görünür. Ednâ bir hareket ve küçük bir tagayyür âyinenin başına gelse, o misalî hane ve şehir ve bahçede hercümerc ve karışıklık düşer. Hariçteki hakikî hane, şehir ve bahçenin devam ve bekàsı sana fayda vermez. Çünkü, senin elindeki âyinedeki hane ve sana ait şehir ve bahçe, yalnız âyinenin sana verdiği mikyas ve mizanladır.

Senin hayatın ve ömrün âyinedir. Senin dünyanın direği ve âyinesi ve merkezi, senin ömrün ve hayatındır. Her dakikada o hane ve şehir ve bahçenin ölmesi mümkün ve harap olması muhtemel olduğundan, her dakika senin başına yıkılacak ve senin kıyametin kopacak bir vaziyettedir. Madem öyledir, sen bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme.” (17 Lem’a, Üçüncü Nota)

Üstad Hazretleri, insanı yanıltan şeyin his yanılması olduğunu söylemekte. İnsan his yanılmasıyla fani dünyayı ebedi olarak algılamakta. İnsan etrafına bakıyor, Çamlıca tepesi asırlardır orada duruyor,Kayışdağı da yerli yerinde  kendi de doğdu doğalı var, etrafındaki binalar agaçlar hep aynı duruyor. Kendini de öyle zannediyor.
İkincisi sadece kıyametten korkuyor. Halbuki kıyamet kendi ölümü onun için. Kıyamet ne zaman kopacak Allah bilir, fakat kendi kıyameti yanı başında 60-70 yıl bilemedin az daha fazla.

Üstad bizi ikaz ediyor :” Ey insan uyan aklını başına al, bu histen sıyrıl, hergün ölen insanları düşün, vücuduna dikkat et,azalarını seyret ölümün yakınlığını düşün, ona göre yaşa. Harici alemin sabitliği sana fayda vermez. Dünyanın demirbaşına değil, kendi vücuduna bak” diyor.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir