İHLAS İHLAS İHLAS

İhlas, ihlas, ihlas devamlı işittiğimiz bir kelime, nedir ihlas? Nasıl kazanacağız?

İhlas, en kısa tarifi ile; amelimizde rıza-yı İlâhîyi esas tutmaktır. Yani bir şeyi sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapmaya ihlas diyoruz. Bu, yaptığımız herhangi bir işten tutun da, farz-nafile ibadet ne olursa olsun fark etmez. Hatta ihlaslı nafile bir ibadet, gösteriş için yapılan farz bir ibadetten daha üstün ve daha kıymetlidir.

İhlas; ilim ve amelin bir neticesidir. İnsanın ilim ve ameli ne kadar kuvvetli ve parlak ise, ihlası da o derece kuvvetli ve parlaktır. Bu sebeple herkesin ihlası çok farklıdır. Peygamber Efendimiz(ASM)’ın “Bir dirhem ihlaslı amel, binlerce ihlassız amelden üstündür.” hükmü bize bu konuda yol gösterir.

İhlas, bünye olarak başka şeyleri kabul etmez. “Ben şu işimi yüzde doksan dokuz Allah için yüzde bir de insanlar için yapıyorum.” desem, bu ihlas ihlaslıktan çıkar. Allah bu ihlası kabul etmez. İhlas, parçalanma ve bölünme kabul etmez. Ya heptir ya hiçtir, bunun ortası ya da yüzdesi yoktur. Bu hususta herkes eşittir, bir peygamber ile basit bir mümin de yüzde yüz Allah için olmak zorundadır.

“İhlası nasıl kazanacağız?”sorusunun cevabı ise, Risale-i Nur Külliyatından ”İhlas Risalesi’ndedir. Orada hem ihlasın nasıl kazanılacağı hem de nasıl korumak gerektiği konusu bize maddeler halinde izah ediliyor.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir