EBABİL KUŞLARI, FİL YILI

Ebabil kuşu nasıldır? Bu kuşun hikayesi ve fil vakası nedir?

Kur’an-ı Kerim’de Fil Suresi 3. ncü ayette ismi geçen Ebabil kuşları, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe ve ordusuna karşı gaga ve ayaklarıyla taşıdıkları taşları atarak onları bozguna uğratan kuşların ismidir..

Ebabil kuşu, kırlanğıçlara göre kanatları daha uzun, kavisli gece gündüz havada kalan geceleri gören ve uçarken uyuyan bir kuş türüdür. Hızlı çevik bir vucüt yapısına sahip tiz çığlık atarak sürüler halinde uçarlar.

Fil Suresinde olay şöyle anlatılır: ”Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üstlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.”(Fil Suresi, 1-5 ayeti)

Yaygın olan inanışa göre bu olay Hz. Peygamber’in doğumundan elli, elli beş gün veya üç ay önce olduğu, orduda bulunan fillerden dolayı Araplar arasında ”Fil Vakası” geçtiği yıla da ”Fil Yılı” denilmiştir.

Kabe’yi yıkmak için Habeş Valisi Ebrehe dört bin fil ve üç yüz bin kişilik ordusu ile harekete geçer. Mekke çevresine gelen öncüler Mekke’lilerin koyun ve develerini alıp Ebrehe’ye getirirler. Ebrehe, Kureyş’in reisi Abdulmuttalip’e elçi yollayarak onlarla savaşmaya gelmediğini, sadece Kabe’yi yıkmak istediğini söyler.

Kureyş Reisi Abdulmuttalip, kendilerinin de onlarla savaşmaya güclerinin yetmediğini, sadece develerini görüşmek için Ebrehe’nin yanına gider. Bunun üzerine Ebrehe, Abdulmuttalip’e şöyle der:

”Seni ilk gördüğümde gözüme büyük bir şahsiyet olarak geldin. Ama sen Kabe’nin korunmasını isteyeceğine develerinin peşine düştün.”

Adulmuttalip, ”Ben develerin sahibiyim. Kabe’nin de sahibi var. O, O’nu korur. Orası Beytullah’tır. Allah Harem’i korur” der. Develerini alıp Mekke’ye dönen Abdulmuttalip, Kabe’ye gidip beytini koruması için Allah’a dua edip, halka şehrin dışına dağlara çekilmesini söyler.

Ebrehe’nin ordusu Mekke üzerine yürümeye hazırlanırken birden gökyüzü Ebabil kuşları ile dolar. Kuşlar Ebrehe ordusunu taş yağmuruna tutar. İstilacı ordu ne yapacağını şaşır, bozguna uğrar. Ordusu perişan olan Ebrehe, Yemen’e doğru kaçmaya çalışırken yolda ölür.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatından Kastamonu Lahikası adlı eserinde Fil Suresinin günümüze bakan işaretlerini tefsir edip Ebabil kuşlarını, ”tayyarelere” attıkları taşları da ”semavi bombalara” benzetir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir