ANLAYARAK OKUMA

Eskişehir hapishanesinin son meyvesi

Otuz Birinci Lem’a’nın İkinci Şuâı
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
On altı sene evvel, Eskişehir Hapishanesi’nde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte, şu Şuâ, gayet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bugünlerde tashih ederken, iman ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm.

Said Nursî

Allahu Ehad İsm-i Âzamına dair yedinci nükte-i âzam ve altı İsm-i Âzamın altı nüktesinin yedincisi.

İhtar

Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü, içinde çok mühim ve ince olan esrar-ıimaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşaallah. Maatteessüf, ben burada kimseyle görüşemediğimden, kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan İkinci ve Üçüncü Meyve’yi ve âhirdeki Hâtime’yi ve Hâtime’den iki sahife evvelki Mesele’yi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teennî ile mütalâa eyle.”(Şualar, İkinci Şua)

Üstad Hazretleri, maddi sıkıntılar içinde yazdığı bu risalenin iman açısından çok derin ve etkili olduğunu, iman esasları içinde en mühim esas olan Allah’a iman esasını izah etmekte.

Üstad Hazretleri, dikkatimizi çekiyor, ”anlayarak okursa” yani biraz dikkat ve acele etmeden düşünerek okuyun diyor.Daha sonrada nasıl okunmasını öğretiyor. İlk olarak İkinci ve Üçüncü Meyve, daha sonra “Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir.” ile başlayan Hatime, en son olarak da hatimeden iki sayfa evvel denilen “ÜÇÜNCÜ ALÂMET VE HÜCCET Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ile işaret edilen, had ve hesaba gelmeyen tevhid sikkeleridir.” kısmını dikkat ile okumayı tavsiye ediyor.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir