Yazılar

,

BİR ÇOCUĞA KUR’AN ÖĞRETMELİYİZ

Hâfız Ali’nin fıkrasıdır. Eyyühe’l-Üstadü’l-Muhterem; Yirmi Dokuzuncu Mektubun Üçüncü Kısmının Dokuzuncu Meselesinde emir buyurulan hizmet-i Kur’ân’dan fakirin hissesine iki erkek ve bir kız çocuğu düşmüş…

ALLAH’IN RAHMET ESERLERİNE BAKMAK

Haşir Bahsi İHTAR: Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikâyeler suretinde yazdığımın sebebi, hem teshil, hem hakaik-ı İslâmiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikâyelerin mânâları,…

HÜKMETME VE HAKİMİYETİN ŞARTI

Bu kâinatta, gözle görünen hakîmâne ef’âlin ve basîrâne tasarrufatın şehadetiyle, bu masnuat, bir Hâkim-i Hakîmin, bir Kebîr-i Kâmilin hudutsuz sıfât ve isimleriyle ve nihayetsiz, mutlak olan ilim ve kudretiyle yapılıyor,…

POLİSLER YILLARCA YAKUP CEMAL’İ ARAR

Yakup Cemal,1900 senesinde Denizli'de doğmuştur. Nüfus kütüğünde adı Yakup Özkan'dır. Cemal ismini, Üstad Bediüzzaman Hazretleri vermiştir. Köyün çobanı olan Yakup Cemal, aynı zamanda köyün tek okuma yazma bileni olduğu…