Yazılar

KUR’AN MUALLİMİ HABBAB BİN ERET (RA)

Habbab bin Eret, Ümm-i Anmar isimli Mekke'li müşrik bir kadının kölesiydi. Kılıç yapan bir demirci ustası olarak Mekke’de meşhur olmuştu. Peygamber Efendimiz ile de tanışır ve görüşürdü. İslam davasını duymuş, yakından…