Yazılar

AZA KANAAT ET, HARAMA GİRME

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُو     “Yiyin, için, fakat israf etmeyin.” (A’râf Sûresi,31 nci ayet) ŞU ÂYET-İ KERİME, iktisada kat’î emir ve israftan nehy-i sarih suretinde gayet mühim…