Yazılar

AYASOFYA’NIN KIBLESİ

Ayasofya Camisinin kıblesi nasıl tesbit edilmiştir? Ayasofya Camiinin kıblesi hakkında birçok rivayetler vardır. Bunlardan en bilineni ise şöyledir. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, İstanbul'u fethetdikten sonra, ilk Cum'a namazını…