Yazılar

VAN’LI TALEBE ABDÜLBAKİ ARVAS

Abdülbaki Arvasi, Van ilinin Arvas köyünde 1899 da dünyaya gelmiştir. Babası eski Van Müftülerinden Şeyh Masum Efendi, dedesi ise Seyyid Fehim Efendidir. 1.nci Dünya Savaşından önce Van'da idadi(lise) de okurken sık sık okula…

ŞEYH SEYYİD FEHİM ARVASİ

Şeyh Fehim, 1825 yılında Arvas'ta doğmuş, Osmanlı dönemi alimlerindedir. Seyyid olup, soyu Hazret-i Hüseyin'e ulaşır. Arvâslı olduğu için "Arvâsî" lakabıyla tanınmıştır. Seyyid Fehim hazretleri, Doğu Anadolu'da yetişen…