Yazılar

İSİM VE RESİM DEĞİL

Bilâhare Siirt’e bağlı Tillo kasabasına gitti. Meşhur bir türbeye kapandı. Orada harika olarak Kamus-u Okyanus’u Bâbü’s-Sin’e kadar hıfzetti. Ne fikre binaen “Kamus”u hıfzettiği sorulduğunda, “Kamus, her kelimenin…

AĞIR CEZA DA YARGILANAN İLK HANIM

  1908'de Isparta'da doğan Fitnan Güngör, Risale-i Nur'da Isparta'daki evini Üstad Hazretlerine kiralıyan kişi olarak tanınır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri yedi yıl boyunca bu ev de kiracı olarak oturmuştur. 1953’ün…

DENİZLİ MAHKEMESİ, ALİ RIZA BEY

Risale-i Nur Külliyatının Alem-i islama,Anadoluya yayılmasında Denizli ve Ağır Ceza Mahkemesi önemli bir yer almaktadır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, çeşitli bahane ve planlarla itham edilerek Kastamonu’dan Denizli…