Yazılar

HATİCETÜ’L-KÜBRA (RA)

Hatice bint-i Hüveylid veya Haticetü'l-Kübra,Hz. Muhammed Mustafa (SAV)in ilk eşi ve ilk Müslüman olan hanımdır. "Ümmü’l Müminin" müminlerin annesi adıyla anılır. Kureyş eşrafından olan Hazret-i Hatice (RA) cahiliyet döneminde…