Yazılar

BİR ÖMÜR UYGULANAN, MÜSBET HAREKET ETMEK

Müsbet hareket etmek nedir? Menfi hareket etmek nasıldır? Bazı örnekler verilebilir mi? Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bütün ömrü boyunca uyguladığı, tebliğ prensiplerinin bir hülâsası mahiyetinde olan Emirdağ…