Yazılar

ALTI SENE SADAKATLE HİZMET EDEN

Altı sene bana kemâl-i sadakatle, hasbî olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi bir asabî adamı hiçbir vakit gücendirmeyen ve müsvedde kâtipliğini daima yapan Süleyman Efendinin fıkrasıdır. Efendim Hazretleri; Evvelâ…