Yazılar

ÖLÜM GERÇEĞİ İLE YAŞAMAK

İnsanın ölüm gerçeği ile bir hayat yaşaması için neler yapmalı? Ölüm gerçeği sadece biz insanlar için değil bütün canlıların ve bütün kainatın gerçeğidir. İnsan altmış-yetmiş yıl yaşar ölür, bazı canlılar…

KAİNATI ANLAMAK İÇİN İNSANI TANIMAK

Ben o gurbetler ve hastalıklar ve mazlumiyetlerin tazyikiyle dünyadan alâkamı kesilmiş bularak, ebedî bir dünyada ve bâki bir memlekette, daimî bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengâmda “of, of”tan vazgeçtim “oh,…

TAVUĞUN VE KUŞUN FİSTANI

''Fıtratımdaki hadsiz aczimle beraber, ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde ehl-i dünya desiseleriyle, casuslarıyla bana hücum ettikleri hengâmda kalbimde dedim: “Elleri bağlı, zayıf ve hasta bir tek adama ordular…